Schooldocumenten

 

Aan de rechterkant vindt u enkele schooldocumenten.Deze kunt u als PDF bestand downloaden:

 

 Schoolplan 2019-2023; 

 in schooljaar 2023-2024 wordt een nieuw schoolplan geschreven

 

 Pestprotocol

 

 SOP