Kernwaarden

 

Onze zes kernwaarden:

 

 Plezier 

Omdat leren en werken het best lukt als je er plezier in hebt. 

 

 Uitdagend 

Onze leerlingen dagen we uit! Namelijk om het beste uit zichzelf te halen,  kritisch na te denken, te onderzoeken, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.  Zo zijn ze voorbereid op de volgende stappen in hun leven.

 

 Groei 

Veel leren; dat is belangrijk voor de toekomst. Net als een brede ontwikkeling. Wij zien de talenten van elk kind. En we stimuleren die talenten. De kinderen leren in de klas, maar ook door te bewegen en bijvoorbeeld toneel te spelen. Met het Flevopark naast de deur.

 

Veilig & Waarderend 

Verschillen in geloof of cultuur? Daar kijken we in Amsterdam Oost niet van op. Wij vinden het belangrijk dat een kind bij ons zichzelf kan zijn. Ook leert het respect en waardering voor anderen. Iedere leerling die we passend onderwijs kunnen bieden is welkom. We denken in mogelijkheden en kansen!

 

 Professioneel 

Onze juffen en meesters zijn deskundig en betrokken. Wij werken veel samen, want samen weten en kunnen we meer. 

 

 Samen met u 

Voor de ontwikkeling van onze leerlingen staan we schouder aan schouder met u, als ouders. Samen bereieken we het beste resultaat! Als we een vraag hebben, of iets willen vertellen, dan laten we dat meteen weten. Als ouder doet u dat natuurlijk ook. 

 

 Duidelijk en gestructureerd 

In de klas leren wij de kinderen zelfstandig te werken. In de school heerst rust. Ruimtes zijn overzichtelijk en netjes. De lessen sluiten telkens op elkaar aan zodat het een doorgaande leerlijn vormt.