Privacy

Soms worden op school foto’s gemaakt of wordt er gefilmd. Via de ouder app kunt u toestemming geven of u kind wel of niet op de foto mag. U kunt deze toestemming ieder moment wijzigen. 

Wij vragen ouders op school terughoudend te zijn met het maken van foto’s en films. De school is niet verantwoordelijk voor ouders die op school  foto’s en of filmpjes maken en deze delen op hun eigen social media.

Om de privacy te beschermen worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de website, in de ouderapp of in de schoolgids geplaatst. 

Wij hanteren de AVG code.