MULTIsignaal

De scholen van stichting Staij zijn aangesloten op MULTIsignaal. Net zoals veel andere scholen in de regio Amsterdam. MULTIsignaal is een digitaal contactsysteem. Hierin geven professionals aan dat zij
betrokken zijn bij uw kind.

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren
dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat ze snel kunnen
samenwerken. Via MULTIsignaal maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar.

Als school vinden wij het belangrijk om met andere organisaties samen te werken. Zo kunnen we uw kind het beste helpen. We gaan graag met u en andere professionals in gesprek over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Om deze samenwerking te bevorderen zullen wij onze betrokkenheid bij leerlingen aangeven in MULTIsignaal. Dit doen we alleen als we zorgen hebben. Of als we extra ondersteuning aanbieden.

MULTIsignaal is geen openbaar systeem. Het is inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op MULTIsignaal. En alleen ze ook hun betrokkenheid hebben aangegeven in MULTIsignaal. Daarnaast is MULTIsignaal goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kijk hier voor meer informatie.