Aanmelden kind ouder dan 4 jaar

Gaat uw kind al naar een basisschool en wilt u overstappen naar de Flevoparkschool? Bijvoorbeeld door een verhuizing of vanwege een andere reden?

Neem dan contact met ons op. U kunt een mail sturen naar info@flevoparkschool.nl of bellen: 020 694 25 91. We bespreken dan samen met u de mogelijkheden.

Voor en tijdens schooljaar 2023– 2024 kunnen we nog kinderen plaatsen in (bijna) alle groepen.

 

Extra zorg nodig?

In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Ook kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben (passend onderwijs). Vooraf bekijken we of we de leerling kunnen bieden wat hij nodig heeft. Dat doen we heel zorgvuldig. Hebben we bijvoorbeeld de juiste kennis in huis? En houdt de juf of meester voldoende tijd over voor de overige kinderen in de klas? Het besluit over de toelating wordt genomen door het schoolbestuur.

De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een intakegesprek. De intern begeleider is altijd bij het intakegesprek  aanwezig.

Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op De Flevoparkschool nemen we contact op met de huidige school om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen. Indien nodig maakt de intern begeleider een afspraak om het kind in de groep te observeren.

Alle bevindingen worden teruggekoppeld naar de directie in het IB-directieoverleg. De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind.