Samen Tussen Amstel en IJ

De Flevoparkschool staat er niet alleen voor! We zijn onderdeel van ‘Samen Tussen Amstel en IJ’ (STAIJ). Dat is een stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. STAIJ omvat twintig scholen. Samen geven we onderwijs aan ruim 6000 kinderen.

STAIJ maakt deel uit van een nog grotere groep scholen. Dat is de federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam. Binnen die Federatie werken zeven scholengroepen en hun besturen samen.

Het bestuur van STAIJ heeft een plan opgesteld. Kijk hier. Dit plan geeft houvast voor alle twintig scholen. Het is de basis voor ons eigen schoolplan.

STAIJ heeft een Raad van Toezicht. Die kijkt mee bij het werk van de stichting en van de scholen. Ook controleert de Raad het College van Bestuur.

Het College van Bestuur bestuurt de stichting. Het College van Bestuur bestaat uit één lid: de heer N. van Heijst