Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle klassen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur.

Op woensdag zijn de lessen van 08.30 tot 12.00 uur.

Zorg dat uw kind op tijd op school is. De deur gaat open tien minuten voor aanvang van de lessen. Het is voor uw kind en voor de klas uitermate vervelend als uw kind te laat komt. Te laat komen moet door ons worden geregistreerd. De leerplichtambtenaar houdt ook dit verzuim in de gaten