Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle klassen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur.

Op woensdag zijn de lessen van 08.30 tot 12.00 uur.

Zorg dat uw kind op tijd op school is. De school gaat tien minuten voor aanvang van de lessen open. Het is voor uw kind en voor de klas fijn als iedereen op tijd is. Te laat komen registreren wij, de leerplichtambtenaar houdt het verzuim ook in de gaten.