Kanjerschool

 

Iedereen wil toch een Kanjer zijn! Kijk ook hier: www.kanjertraining.nl

 

Kanjertraining op de Flevoparkschool

 

De Flevoparkschool werkt met de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven de kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk? De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.


​Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

 

Thema's voor kinderen

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

 

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. We werken samen / niemand speelt de baas
 4. We hebben plezier / niemand lacht uit
 5. We doen mee / niemand doet zielig

 

De kanjertraining petten op de Flevoparkschool

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten.
Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken.


De witte pet of de tijger (de kanjer).
Deze kinderen zijn positief, zelfverzekerd, behulpzaam en betrouwbaar. Ze komen op voor andere kinderen en kunnen hun gevoelens goed verwoorden.


De blauwe pet of de vlerk.
Het gedrag van dit kind is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De blauwe pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.


De rode pet of de aap.
Het gedrag van deze kinderen is vaak clownesk, opvallend en uitdagend. Ze willen erbij horen en doen stoer op een vervelende manier. Deze kinderen nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.


De gele pet of het konijn.
Deze kinderen zijn verlegen en teruggetrokken. Ze voelen zich onzeker en vinden alles eng. Ze kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen en uiten zich moeilijk. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

 

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren

 • In combinatie met de blauwe pet: Je reageert op een stoere manier. Je vertoont leiderschap. Je kunt je grenzen aangeven.
  Je durft plannen te maken en bent ondernemend. Zolang naast de blauwe pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen
  deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
 • In combinatie met de rode pet: Je bent vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat
  de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op
  een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.
 • In combinatie met de gele pet: Je bent vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen
  aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

 

KanVAS

We werken al een aantal jaar met KanVAS (Kanjer Volg- en Advies Systeem) om nog beter zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen.
Dit volgsysteem bestaat uit een docentvragenlijst voor groep 1-8 (ook te gebruiken als oudervragenlijst), een leerlingvragenlijst voor groep 5-8, een
sociogram voor groep 4-8, en pedagogische adviezen voor een handelingsplan.

Twee keer per jaar, in november en april, wordt KanVAS afgenomen. Indien het resultaat aanleiding geeft, volgt er een gesprek met zowel de leerlingen als de
ouders en kan er een plan worden opgesteld.