Ziek melden

Is uw kind ziek? Meld het vóór 08.30 uur. Dat is belangrijk. Als we niet weten waarom
uw kind er niet is, moeten we de leerplichtambtenaar waarschuwen.
Ziekmelden kan telefonisch of door binnen te lopen bij de administratie.