Betrokken zijn bij school

Ouder betrokkenheid

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het leren van kinderne

Doel van ouderbetrokkenheid is dat ouders met interesse en betrokkenheid de ontwikkeling van hun kind volgen.

Wat doen wij aan ouderbetrokkenheid op de Flevoparkschool:

  • Inloop. Elke dag staan in de groepen 1 t/m 3 ontwikkelingsmateriaal en boeken klaar. De ouder is welkom om een activiteit met het kind uit te voeren als de schooldag begint.
  • Ouderbijeenkomsten. Op de Flevoparkschool worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. In groep1-2wordt gewerkt met thema’s. Soms organiseren wij een themabijeenkomst vooraf. De ouders krijgen dan uitleg over het thema en de ouder krijgt een themaboekje mee naar huis.
  • Themabijeenkomsten. Enkele keren per jaar worden themabijeenkomsten gehouden. Onderwerpen kunnen zijn: bibliotheek, voeding,tandarts enz.
  • Er worden cursussen georganiseerd zoals taalcursussen.
  • Koffieochtenden. Bij deze ochtenden staat de ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen centraal. Ook de directeur is hierbij enkele keren aanwezig.
  • Thema afsluitingen voor kinderen van de Voorschool en groep 1/2. U bent danvan harte welkom.

 

Vaderavonden

Er wordenvader avonden georganiseerd waar vaders elkaar ontmoeten en praten bijvoorbeeld over opvoeden.

 

 

De oudercontactpersoon

Deoudercontactpersoon van de school is Mirjam Bouali. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

 

Contact

Via de Ouder App  wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Over wat er in de school gebeurt, wat er in de klas wordt geleerd, de vrije dagen etc. Op de administratie of Mirjam kan u helpen bij het installeren van de Ouder App.

 

Loop binnen

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. Als er iets is, moet u als ouder niet wachten. Kom direct naar school. Spreek met de leerkracht van uw kind en/ of spreek met de directeur. 
Uw klacht is voor ons een tip. 

Binnen Staij kennen wij een klachtenprocedure. U kunt die hier vinden.