Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen binnen de school. Dit betreft zowel de leerprestaties als het gedrag en de werkhouding van de leerlingen. Met name de ouderbetrokkenheid thuis blijkt een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is hierbij vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over wat er in de school gebeurt.

Doel van ouderbetrokkenheid is dat ouders met interesse en betrokkenheid de ontwikkeling van hun kind volgen.

Aspecten van ouderbetrokkenheid op de Flevoparkschool zijn:

 • Inloop. Elke dag staan in de groepen 1 t/m 3 ontwikkelingsmateriaal en boeken klaar. De ouder is welkom om een activiteit met het kind uit te voeren als de schooldag begint.
 • Ouderbijeenkomsten. Op de Flevoparkschool worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. In groep1-2wordt gewerkt met thema’s. Soms organiseren wij een themabijeenkomst vooraf. De ouders krijgen dan uitleg over het thema en de ouder krijgt een themaboekje mee naar huis.
 • Themabijeenkomsten. Enkele keren per jaar worden themabijeenkomsten gehouden. Onderwerpen kunnen zijn: bibliotheek, voeding,tandarts enz.
 • Er worden cursussen georganiseerd zoals taalcursussen.
 • Koffieochtenden. Bij deze ochtenden staat de ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen centraal. Ook de directeur is hierbij enkele keren aanwezig.
 • Thema afsluitingen voor kinderen van de Voorschool en groep 1/2. U bent danvan harte welkom.

 

Vaderavonden

Er wordenvader avonden georganiseerd waarvaderselkaar ontmoeten en praten over opvoeden enandere onderwerpen.

 

Ouderkamer

De Flevoparkschool beschikt over een mooie en toegankelijke ouderkamer waar alle ouders van harte welkom zijn. Hier worden verschillende activiteiten en koffieochtenden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Nederlandse les

Vindt u het moeilijk om een KOL (kind-ouder- leerkracht) gesprek te voeren met een leerkracht of een gesprek bij de dokter? Wilt u uw woordenschat uitbreiden? We starten weer een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid. De cursus duurt 1 jaar en is tweemaal per week. Ouders leren de Nederlandse taal steeds beter. Daarnaast worden er activiteiten besproken die ouders met hun kinderen thuis kunnen doen.

 • Themaochtenden

Op deze ochtend organiseren wij ook themaochtenden met onderwerpen zoals pesten, wat kun je er als ouder aan doen? Grenzen stellen, hoe doe je dat? Waarom gebruiken we in school LOGO 3000? Wat kunt u thuis doen om uw kind te helpen met taal? En waarom is dit zo belangrijk? Hoe ga je om  met je puberende kind?

 

 • Verteltassen

  Een Verteltas is een prachtig versierde tas waar materiaal in zit waarmee ouders hun kind kunnen helpen met de Nederlandse taal. Iedere Verteltas heeft een ander thema. In de Verteltas zit: een prentenboek, cd waarop het boek is ingesproken, een boek over het thema, werkjes en spelletjes over het thema, knuffels, speelgoed, verkleedkleren en nog veel meer.

 

Deoudercontactpersoon van de school isMirjam Bouali. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

 

Via de social schools planner wordt de ouder op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

 

Contact
Wij vinden het contact met ouders uitermate belangrijk. Als er wat is, moet u als ouder niet wachten. Kom direct naar school. Spreek met de leerkracht van uw kind en/ of spreek met de directeur.