Betrokken zijn bij school

 

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen binnen de school. Dit betreft zowel de leerprestaties als het gedrag en de werkhouding van de leerlingen. Met name de ouderbetrokkenheid thuis blijkt een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is hierbij vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over wat er in de school gebeurt.

Doel van ouderbetrokkenheid is dat ouders met interesse en betrokkenheid de ontwikkeling van hun kind volgen.

Aspecten van ouderbetrokkenheid op de Flevoparkschool zijn:

  • Inloop. Elke dag staan in de groepen 1 t/m 3 ontwikkelingsmateriaal en boeken klaar. De ouder is welkom om een activiteit met het kind uit te voeren als de schooldag begint.
  • Ouderbijeenkomsten. Op de Flevoparkschool worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. In groep1-2wordt gewerkt met thema’s. Soms organiseren wij een themabijeenkomst vooraf. De ouders krijgen dan uitleg over het thema en de ouder krijgt een themaboekje mee naar huis.
  • Themabijeenkomsten. Enkele keren per jaar worden themabijeenkomsten gehouden. Onderwerpen kunnen zijn: bibliotheek, voeding,tandarts enz.
  • Er worden cursussen georganiseerd zoals taalcursussen.
  • Koffieochtenden. Bij deze ochtenden staat de ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen centraal. Ook de directeur is hierbij enkele keren aanwezig.
  • Thema afsluitingen voor kinderen van de Voorschool en groep 1/2. U bent danvan harte welkom.

 

Vaderavonden

Er wordenvader avonden georganiseerd waarvaderselkaar ontmoeten en praten over opvoeden enandere onderwerpen.

 

 

De oudercontactpersoon

Deoudercontactpersoon van de school is Mirjam Bouali. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

 

Contact
Via de Flevo Flits (ouder app)  wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Wij vinden het contact met ouders uitermate belangrijk. Als er iets is, moet u als ouder niet wachten. Kom direct naar school. Spreek met de leerkracht van uw kind en/ of spreek met de directeur.