Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid, ouderkamer en oudercontactpersoon 
 

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen binnen de school. Dit betreft zowel de leerprestaties als het gedrag en de werkhouding van de leerlingen. Met name de ouderbetrokkenheid thuis blijkt een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is hierbij vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over wat er in de school gebeurt.  
Doel van ouderbetrokkenheid is dat ouders met interesse en betrokkenheid de ontwikkeling van hun kind volgen. 

Aspecten van ouderbetrokkenheid op de Flevoparkschool zijn: 
- Inloop. Elke dag staan in de groepen 1 t/m 3 en 4 spelletjes, (groep 4 tot de herfstvakantie), ontwikkelingsmateriaal en boeken klaar. De ouder is welkom om een activiteit met het kind uit te voeren als de schooldag begint. - Ouderbijeenkomsten. Op de Flevoparkschool worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Bij de start van een nieuw thema in groep 1/2 krijgen ouders uitleg over het thema en krijgt men bijvoorbeeld woorden, liedjes en activiteiten mee die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Soms worden er ook boeken meegegeven, zodat ouders thuis samen met hun kind kunnen lezen. - Themabijeenkomsten. Enkele keren per jaar worden themabijeenkomsten gehouden.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • bibliotheek
  • opvoedbureaus
  • voeding enz.
  • Er worden cursussen georganiseerd zoals ‘opvoeden doe je zo’
  • taalcursussen
  • Koffieochtenden. Bij deze ochtenden staat de ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen centraal.
  • Thema afsluitingen voor kinderen van de Voorschool en groep 1-2. 


Elk jaar worden kwantitatieve en kwalitatieve doelen gesteld. Kwantitatieve doelen zijn: zoveel mogelijk ouders bereiken. De betrokkenheid en inzet van ouders, zowel moeders als vaders, vergroten. Kwalitatieve doelen zijn: ouders betrekken bij het leren van hun kind(eren), ouders informeren over het leerproces en de geboden leerstof. Een kwalitatief doel is tevens een adequate vertegenwoordiging van ouders in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. 
  

Ouders ontmoeten ouders

Er worden ouderavonden georganiseerd waar ouders elkaar ontmoeten en praten over opvoeden en dergelijke. 
Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn:

  • Waar loop je tegenaan als alleenstaande ouder?
  • Wat is de rol van de vader in de opvoeding? H
  • oe zorg je er voor dat we ons allemaal Amsterdammer en Nederlander voelen? Welke waarden en normen vinden we belangrijk voor onze kinderen? 

De Flevoparkschool beschikt over een mooie en toegankelijke ouderkamer waar alle ouders van harte welkom zijn. 
Onze oudercontactpersoon is juf Mirjam.  

Contact

Wij vinden het contact met ouders uitermate belangrijk. Als er wat is, moet u als ouder niet wachten. Kom direct naar school. Spreek met de leerkracht van uw kind en/ of spreek met de directeur.