Downloads

 • De schoolgids
 • Bijlage schoolgids 2019-2020
 • Vakanties & studiedagen 2019-2020
 • Jaarplanner 2019-2020
 • Naschoolse activiteiten 2019-2020
 • Schoolregels
 • Jump In
 • Handleiding luizen
 • Toestemming gebruik beeldmateriaal
 • Ouder- en kindadviseur
 • Kwaliteitsmonitor 2018-2019 inclusief jaarverslag 2017-2018
 • Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019
 • Protocol medisch handelen 2017
 • Meldingsformulier bij allergie
 • Toestemmingsformulier bij het verstrekken van medicijnen op verzoek
 • Gedragscode schoolveiligheidsplan
 • Protocol grensoverschrijdend gedrag
 • Klachtenprocedure STAIJ
 • Protocol echtscheiding Kind, School & Scheiding
 • Formulier gezin na scheiding
 • Protocol meldcode kindermishandeling
 • Anti-pestprotocol
 • Onze school en passend onderwijs