Diverse informatie

 

Ouderbijdrage

Op de Flevoparkschool betaalt u GEEN ouderbijdrage. Voor de schoolreisjes en het schoolkamp in groep 8 moeten de ouders wel betalen.

Voor het komend schooljaar is het bedrag voor schoolreisjes € 32,50 per kind.

Alle andere kosten zoals een cadeautje voor Sinterklaas etc. betaalt de school.

Als u door omstandigheden de kosten voor het schoolreisje niet kunt betalen, dan kan u contact opnemen met onze budgetcoach Darifa El Mahdioui. Zij is bereikbaar via 06-52631139 of via Juf Mirjam, Juf Kim of juf Sharmila of de directeur. Er wordt gekeken of er een regeling getroffen kan worden.

 

Te laat komen

Zorg dat uw kind op tijd op school is. De deur gaat open tien minuten voor aanvang van de lessen. Het is voor uw kind en voor de klas uitermate vervelend als uw kind te laat komt. Te laat komen moet door ons worden geregistreerd. De leerplichtambtenaar houdt ook dit verzuim in de gaten

 

Ziek

Als uw kind ziek is, dan dient u dit voor 08.30 te melden bij de administratie 020-6942591. Als uw kind ongeoorloofd afwezig is, is de school verplicht dit onmiddellijk te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

 

Schooltandarts

Tweemaal per jaar komt de schooltandarts. Het is een voorrecht dat de schooltandarts op school komt en de gebitten controleert. Een goed bijgehouden gebit gaat een leven lang mee. Wees dus zuinig op de gebitten van uw kinderen, laat ze naar de tandarts gaan en zorg ervoor dat uw kind elke dag goed poetst.

 

Jarig

Als een kind jarig is mag er getrakteerd worden. Ook willen de kinderen alle leerkrachten trakteren. Dat hoeft helemaal niet. Willen de kinderen toch iets uitdelen; zorg dan voor iets dat gezond is.

 

Privacy

Soms worden op school foto’s gemaakt of wordt er gefilmd. Via de ouder app kunt u toestemming geven of u kind wel of niet op de foto mag. U kunt deze toestemming ieder moment wijzigen. 

Wij vragen ouders op school terughoudend te zijn met het maken van foto’s en films. De school is niet verantwoordelijk voor ouders die op school  foto’s en of filmpjes maken en deze delen op hun eigen social media.

Om de privacy te beschermen worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de website, in de ouderapp of in de schoolgids geplaatst.